Zwroty i wymiana towaru

ZWROT TOWARU
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu (POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA) .
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 4. Zakupiony Towar należy zwrócić Sprzedawcy na adres :
  SKLEP INTERNETOWY „BOCA’’
  UL. TEODORA ZIELIŃSKIEGO 3
  26-600 RADOM
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wybrał płatność ZA POBRANIEM. W tym przypadku Sprzedawca dokona zwrotu należności na konto Klienta podane w oświadczeniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 6. Klient ponosi bezpośredni koszt odesłania zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
WYMIANA TOWARU
 1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać na adres poczty elektronicznej sprzedawcy: sklep@boca.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 515 405 620.
 2. Klient może wymienić Towar na:
  •  taki sam model, w innym rozmiarze,
  •  inny model, w cenie niższej, wyższej albo w takiej samej,
 3. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany (POBIERZ FORMULARZ WYMIANY TOWARU) dostępny na stronie Internetowej Sklepu, odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, a także dołączyć dowód zakupu. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient. Koszty wysyłki nowego Towaru do Klienta ponosi Sprzedawca.
 5. Zakupiony Towar należy zwrócić Sprzedawcy na adres :
  SKLEP INTERNETOWY „BOCA”
  UL. TEODORA ZIELIŃSKIEGO 3
  26-600 RADOM
 6. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.
 7. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru a w przypadku płatności ZA POBRANIEM na konto Klienta podane w formularzu wymiany.
 8. W razie wymiany na Towar w wyższej cenie,Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty równej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.
 9. Wymianie podlegają jedynie Towary czyste i nie noszące śladów użytkowania. Sprzedawca odmawia Klientowi wymiany, w przypadku kiedy Towar jest uszkodzony.
Scroll to Top