-20% na wszystko z kodem: STYLOWE2023

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, należy kierować na adres :
  SKLEP INTERNETOWY „BOCA”
  UL. TEODORA ZIELIŃSKIEGO 3
  26-600 RADOM
  lub na adres poczty elektronicznej: sklep@boca.pl.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany Towar wraz z formularzem reklamacji (POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI). Jeżeli jest to możliwe prosimy dołączając do niego dowód zakupu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w piśmie reklamacjnym Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia go w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Scroll to Top